Điều khoản & Điều kiện

Chào mừng bạn đến với Wynnnn.com! Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ Điều khoản & Điều kiện sau đây. Việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này.

Sử dụng Trang Web

 • Bạn phải ít nhất 18 tuổi hoặc có sự cho phép hợp pháp từ phụ huynh/người giám hộ để sử dụng trang web của chúng tôi.
 • Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc cấm bởi luật pháp.
 • Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập của bạn đến trang web của mình vào bất kỳ lúc nào.

Đăng ký và Tài khoản

 • Để sử dụng một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi, bạn cần phải đăng ký một tài khoản.
 • Khi đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác về bản thân.
 • Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và hoạt động của tài khoản của mình.

Quyền sở hữu trí tuệ

 • Mọi nội dung trên trang web của chúng tôi đều là tài sản của Wynnnn.com.
 • Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web của chúng tôi mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Miễn trừ trách nhiệm

 • Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo trang web của mình luôn hoạt động tốt nhất có thể, tuy nhiên không thể đảm bảo tính khả dụng liên tục và không có lỗi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra do việc sử dụng trang web của mình.

Thay đổi Điều khoản

 • Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Liên hệ Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hi@wynnnn.com.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Wynnnn.com!